BAOU_Admission Notice_Jan_2019

BAOU Jan 2019 -Admission Notice

આગામી ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૯ સત્રની પ્રથમ વર્ષ તથા પ્રમોટી વિદ્યાર્થીઓની પ્રવેશ પ્રક્રિયા આજથી(તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯) શરુ થઇ ગયેલ છે. જેની વિગતવાર જાહેરાત આજના સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર વર્તમાન પત્રમાં આવેલ છે. 

BAOU_Admission Notice_Jan_2019